Contact Us

  Sri Sri Ravi Shankar Vidya Mandir Institutes

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir, Dharavi

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
N.D.G Compound, 266 Einnawadi,
Behind Ganesh Mandir, Kalyanwadi, Dharavi,
Mumbai-400017, Maharashtra, India

Email: mumbai.dharavi@ssrvm.org
Phone: 022-24084778

 How to reach

 Admission Enquiry