Members of the Committee

dhac4 BIREN SAMPAT
————-
dhac3 SURESH KRISHANAN
————-
dhac2 CHANDER MOHAN KUKREJA
————-
dhac1 Dr. SUBRAMANIAM SHARMA

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
N.D.G Compound, 266 Einnawadi,
Behind Ganesh Mandir, Kalyanwadi, Dharavi, Mumbai-400017, Maharashtra, India

Email:mumbai.dharavi@ssrvm.org, ssrvmdharavi@gmail.com

Board Line:022-24084778

Web: dharavi.ssrvm.org