Contact Us

  Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir, Dharavi

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir

N.D.G Compound, 266 Einnawadi,
Behind Ganesh Mandir, Kalyanwadi,
Dharavi, Mumbai-400017,
Maharashtra

P:022-24084778

E: mumbai.dharavi@ssrvm.org,

 How to reach

 Admission Enquiry